I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza ZŁOTĄ SZKOŁĄ NBP

25-06-2021

21 czerwca 2021 Prezes NBP BP Adam Glapiński i jego zastępca Adam Lipiński na uroczystej gali ogłosili laureatów I edycji konkursu  „Złota Szkoła NBP”. Niezmiernie cieszy, że wśród zdobywców certyfikatu jest I LO w Łańcucie.

Rywalizacja o tytuł Złotej Szkoły była niezwykła ze względu na liczbę uczestników: ponad czterysta szkół podstawowych i ponadpodstwowych stworzyło Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej składające się z minimum pięciu uczniów i dwóch nauczycieli i wzięło udział w zmaganiach konkursowych, których idea to aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.  Sienkiewiczacy  Celina Bartman, Kornelia Bem, Łukasz Grad, Kamila Kordas, Maria Niemczak, Klaudia Szewczyk, Wojciech Trawka i Aleksandra Zych - pod opieką nauczycielki przedsiębiorczości i ekonomii Marty Kaczmarczyk, koordynatorki konkursu, od 18 stycznia br. do 30 kwietnia br. wykonali trzy zadania: spotkania z ekspertami, lekcje z ekonomią i szkolną debatę. Zadania te były podporządkowane hasłu I edycji Giganci finansów osobistych.

Odbyli cztery ciekawe spotkania z ekspertami: dyrektorem łańcuckiego Banku Pekao S.A., p. Pawłem Kwiekiem i (dzięki uprzejmości prodziekana p. dr. hab. Bogdana Wierzbińskiego) z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego p. Rafałem Piterą. Obaj eksperci wyposażyli Drużynę w wiedzę,  o oszczędzaniu, kredytach itd. Przeprowadzili debaty: panelową, moderowaną i nieformalną oraz quiz na tematy szeroko rozumianych finansów osobistych, praw konsumenta, wyboru konta czy roli banków w gospodarce rynkowej. Moderatorami debat byli: ekspert – dyrektor banku, nauczycielka przedsiębiorczości prof. M. Kaczmarczyk oraz członkowie Drużyny.

Trzecie zadanie to lekcje z ekonomią. Nieocenieni okazali się uczniowie klasy 2cg, którzy przygotowali świetne lekcje Finanse Wokulskiego. Lalka B. Prusa z ekonomią wcale nie w tle, Sklep Minclów, Wokulskiego, Szlangbauma – XIX-wieczne mini przedsiębiorstwo. Lekcje współprowadziły  Władysława Kluz-Chłanda i Marta Kaczmarczyk, obserwowała wicedyrektor dr Joanna Kordzikowska. Były to zajęcia interdyscyplinarne, łączyły treści programowe z języka polskiego, przedsiębiorczości, ekonomii, historii gospodarczej.

Na wyniki kilkumiesięcznych potyczek z ekonomią trzeba było poczekać do 21 czerwca 2021, kiedy podczas gali online (na której specjalnie dla uczestników występowała Wiki Gabor) Sienkiewiczacy dowiedzieli się, że zdobyli certyfikat i tytuł Złotej Szkoły NBP . W trakcie finałowej gali profesor Adam Glapiński, prezes NBP BP powiedział:

W tym roku zainaugurowaliśmy flagowy, ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”. Jego powstaniu towarzyszyła idea stworzenia sieci szkół, które staną się liderami w dziedzinie edukacji ekonomicznej. Wierzyliśmy, że przystąpienie do programu da zarówno nauczycielom, jak i uczniom impuls do wspólnego działania i postawi cel, do którego warto wspólnie zmierzać, mimo izolacji i konieczności zdalnego nauczania. Tym celem miała być popularyzacja wiedzy o finansach osobistych, czyli wiedza o tym, jak zadbać o własne pieniądze. Jak się bardzo szybko okazało, zechcieli Państwo podjąć wyzwanie i wywiązali się z niego znakomicie. Do programu zgłosili Państwo prawie 400 szkół ze wszystkich zakątków Polski, z małych miejscowości i z wielkich miast, szkoły podstawowe, średnie i branżowe. Przeprowadzili Państwo rekordową liczbę ponad 4500 zadań – to pięciokrotnie więcej niż regulaminowe minimum, angażując ponad 140 tysięcy uczniów. Dzięki Państwa kreatywności i zaangażowaniu finanse osobiste stały się tematem kilku tysięcy interdyscyplinarnych lekcji, setek spotkań z ekspertami, przedmiotem wielu rewelacyjnie przeprowadzonych debat. Udało się Państwu w czasie realizacji tych zadań zdobyć i przekazać ogrom praktycznej i niezwykle pożytecznej wiedzy o zarządzaniu własnymi pieniędzmi 

Mamy nadzieję, że wśród Sienkiewiczaków- Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej są przyszli dyrektorzy banków, prezesi Giełdy Papierów Wartościowych, naukowcy, biznesmeni, samorządowcy, ba, ministrowie finansów !

Źródło: I Liceum Ogólnokształcace w Łańcucie