Fundusze z Polskiego Ładu - II Edycja dla Powiatu Łańcuckiego

30-05-2022

  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń 30 maja 2022 r. odebrał od Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha symboliczny czek na kwotę 14 mln 820 tys. zł. Są to środki finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład – II Edycja, za które Powiat Łańcucki zamierza zrealizować projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260R i 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia.”
  Według przygotowywanej dokumentacji planuje się przebudować drogi powiatowe: nr 1260R Maleniska -Brzóza Stadnicka – Żołynia na odcinku od km 10+600 do km 13+860 oraz w tym samym ciągu komunikacyjnym przewiduje się modernizację drogi powiatowej nr 1511R Rakszawa – Brzóza Stadnicka w km 0+000 – 5+853 w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach planowanych inwestycji zostanie wykonane wzmocnienie podbudowy i nowa nawierzchnia, wybudowane chodniki dla pieszych w obszarze zabudowy, przebudowane odwodnienia, dwa skrzyżowania, zjazdy oraz pobocza z mieszanki kamiennej. Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje wykonanie na całym odcinku drogi przebiegającej na terenie gmin Żołynia i Rakszawa nowej nawierzchni. Na odcinkach drogi gdzie brakuje chodnika zostanie wybudowany chodnik z kostki betonowej, a także zostanie wymienione kompletne oznakowanie drogi.
Tekst i zdjęcia: Robert Kochman