Fundusz Wsparcia Kultury

14-10-2020

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. 

Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są:

-  samorządowe instytucje artystyczne, 

-  organizacje pozarządowe,

-  przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. 

Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. 

Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.
Szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury