Eliminacje Powiatowe OTWP 2019

29-04-2019

W Ogólnopolskim Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupa  - szkoły podstawowe klasy I-VI, II grupa - gimnazja i klasy VII-VIII szkół podstawowych, III grupa - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. W tegorocznych eliminacjach powiatowych wzięło udział  21 laureatów eliminacji gminnych reprezentujących gminy: Czarna, Rakszawa, Łańcut i Markowa.
Eliminacje powiatowe przeprowadziło Komisja w składzie:
1. bryg. Mariusz Skrobacz                            - Przewodniczący
2. bryg. Henryk Rydzik                                  - Członek
3. mł. bryg. Mariusz Kluz                              - Członek
4. mł. bryg. Marcin Filip                                - Członek
Osiągnięte miejsca po ocenie prac pisemnych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI)
1. Bartosz Kuźniar            - 19
2. Kacper Rak                    - 16
3. Jakub Łyszczek             - 15
4. Oliwier Całka                - 14
5. Klaudia Kuter                               - 13
6. Kinga Kornak                - 11
7. Paweł Kulka                  - 10
8. Patryk Styś                    - 6
II grupa wiekowa (gimnazja i klasy VII-VIII szkół podstawowych)
1. Łukasz Grad                  - 24
2. Małgorzata Kościsz    - 19
3. Bartosz Pelc                  - 16
4. Alicja Olbrycht             - 16
5. Kinga Dyrda                  - 15
6. Kacper Lech                  - 15
7. Konrad Babiarz            - 13
8. Maksymilian Kot         - 13
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)
1. Paweł Folta   - 24
2. Andrzej Sowa               - 21
3. Adrian Waliszak           - 18       
4. Dominik Stawarz         - 15
5. Mariusz Urban             - 13
W wyniku rozgrywek finałowych (eliminacji ustnych) kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI)
1. Bartosz Kuźniar            - 12
2. Kacper Rak                    - 11,5
3. Jakub Łyszczek             - 8,5
II grupa wiekowa (gimnazja i klasy VII-VIII szkół podstawowych)
1. Łukasz Grad                  - 14
2. Małgorzata Kościsz    - 14 (o kolejności zadecydował test pisemny)
3. Bartosz Pelc                  - 13
4. Alicja Olbrycht             - 10
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)
1. Paweł Folta                  - 14,5
2. Andrzej Sowa               - 11,5
3. Adrian Waliszak           - 11
Do finału eliminacji wojewódzkich  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się:
·      Bartosz Kuźniar - Szkoła Podstawowa w Wysokiej - gr. I (szkoły podstawowe klasy I-VI),
·      Łukasz Grad – Szkoła Podstawowa w Markowej - gr. II (gimnazja i klasy VII-VIII szkół podstawowych),
·      Paweł Folta – I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie - gr. III (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne).
 
opracowanie: bryg. Mariusz Skrobacz, KP PSP Łańcut
zdjęcia: sekc. Maciej Janusz, KP PSP Łańcut