„Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Etap I”

07-01-2005
Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 5 stycznia 2005 r. została podpisana umowa, na mocy której Powiat Łańcucki otrzyma środki na realizację projektu pn. „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Etap I” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Projekt wiąże się z uruchomieniem elektronicznego obiegu dokumentów oraz sytemu kontroli i oceny stanu zaawansowania spraw, a także etapu jej realizacji. Dzięki wdrożeniu programu poprawi się dokładność realizacji spraw, a także jakość i sprawność działania urzędników.