Dzień Solidarności i Wolności

31-08-2022

  O historycznej roli „Solidarności” w obaleniu systemu komunistycznego przypomina Dzień Solidarności i Wolności, obchodzony 31 sierpnia na pamiątkę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku w 1980 r.
  W 42. rocznicę tego wydarzenia Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ i Wojewoda Podkarpacki zorganizowali uroczyste obchody. W szczególności w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie miała miejsce debata pt. „O Solidarności, która zmieniła bieg historii”.
  Delegacja Powiatu Łańcuckiego pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego Marka Ubermana, Przewodniczącego Delegatury Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w Łańcucie wraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz reprezentantami Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego po mszy świętej w intencji NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny w kościele farnym w Rzeszowie złożyli kwiaty i zapalone znicze pod krzyżem misyjnym.
Więcej informacji na: www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
Tekst i Zdjęcia Robert Kochman