Dzień Edukacji Narodowej

11-10-2007

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2007 r. Zarząd Powiatu Łańcuckiego po rozpatrzeniu wniosków przyznał nagrody następującym nauczycielom:
1) Władysława Kluz – Chłanda - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
2) Ludmiła Smęt – Dudziak – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
3) Teresa Sierżyńska - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
4) Eugeniusz Śmietana - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
5) Elżbieta Dolata – logopeda Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie
6) Adam Bielecki – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
7) Robert Szura – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
8) Jacek Król – Dyrektor Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rakszawie
9) Józef Ruszel – Dyrektor Bursy Szkolnej w Łańcucie