Dwa dni spotkań w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń w Łańcucie

07-06-2019

  Związek Miast Polskich będący Partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji, powołał trzy Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń: Grupę Wiejską, Grupę Miejską i Grupę Powiatową, zrzeszające przedstawicieli samorządów zajmujących się zagadnieniami w zakresie oświaty. Przygotowywane w ramach projektu programy szkoleniowo-doradcze mają odpowiadać na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

  Powiat Łańcucki w ramach swojej grupy uczestniczy w projekcie zatytułowanym „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”. W dniach 6-7 czerwca 2019 r. przedstawiciele z powiatów bocheńskiego, kieleckiego, gorlickiego, nowotarskiego i łańcuckiego spotkali się w Łańcucie. Celem spotkania grupy odpowiedzialnej za poprawę funkcjonowania i rozwój powiatowej edukacji była wymiana doświadczeń w zakresie zwiększenia efektywności wspomagania szkół, rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przywitał uczestników grupy wymiany doświadczeń, wśród których byli: Tomasz Pleban, Wicestarosta Kielecki, Bogusław Waksmudzki Wicestarosta Nowotarski oraz kierownicy komórek organizacyjnych związanych z powiatową edukacją. W dyskusjach uczestniczył Jarosław Komża, ekspert ds. powiatowej oświaty, reprezentujący Związek Powiatów Polskich w dialogu z rządem, który dzielił się z samorządowcami najświeższymi informacjami z obszaru nowelizowanego prawa oświatowego. Uczestnicy mieli możliwość konsultacji z zakresu zarządzania oświatą. Gospodarza reprezentowali też Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Robert Szajnar Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie oraz dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych.

  Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus przedstawiła w formie prezentacji węzłowe problemy zarządzania oświatą w powiecie łańcuckim.

  Następnie Mariusz Tabor, ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił analizę porównawczą zaktualizowanych oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w grupie, na tle danych w skali kraju, według stanu na koniec kwietnia 2019 r.

  Zbigniew Czepelak, moderator grupy omówił pilotażową wersję „Modelu doradztwa dla JST”, wdrażanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z uwzględnieniem wniosków przekazywanych przez członków grupy.

  Marta Skawska, dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, zaprezentowała praktyczne aspekty realizacji pilotażu „Modelu doradztwa dla JST”.

  Po każdej prezentacji przedstawionych zagadnień następowała dyskusja podczas, której uczestnicy grupy dzielili się wieloma osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem oświaty, które mają służyć w dalszej pracy w doskonaleniu zarządzania oświatą.

  Na zakończenie pierwszego dnia, uczestnicy omówili aktualny stan prac nad „Opracowaniem założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych”.

  W drugim dniu uczestnicy spotkali się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie, gdzie zwiedzili pracownie dydaktyczne i wydziały warsztatowe oraz przystąpili do kolejnego panelu obrad.

  Moderator Zbigniew Czepelak w swoim wystąpieniu pt.: „Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty”.

Robert Szajnar, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa zaprezentował stosowane przez Powiat Łańcucki rozwiązania w obszarze zarządzania oświatą. Dyrektor PCKPiEZ Józef Skomra przedstawił gościom praktyczne efekty wdrożonych rozwiązań organizacyjnych w swojej jednostce.

  Spotkanie stworzyło miłą sposobność do zwiedzania niektórych atrakcji turystycznych w naszym powiecie oraz zapoznania się z najnowszymi inwestycjami Powiatu Łańcuckiego.

  Łańcuckie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń było praktyczną formą wsparcia dla pracowników samorządowych w zakresie zarządzania oświatą.

tekst: Kinga Kania

zdjęcia: Anna Duda-Świerk