Delegacja Powiatu Łańcuckiego z oficjalną wizytą na Węgrzech

19-03-2018

W dniu 15 marca br. delegacja Powiatu Łańcuckiego brała udział w uroczystych obchodach 170. rocznicy walk narodowowyzwoleńczych 1848 roku na Węgrzech, na zaproszenie władz partnerskiego miasta Jászapáti. W delegacji pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisława Panka uczestniczyli:  Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Łańcuckiego Karol Pelc oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Jadwiga Cwynar. 

Po uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Jászapáti, złożono okolicznościowe wieńce pod pomnikiem Sándora Petőfi oraz na miejscowym cmentarzu, jako wyraz hołdu ofiarom Rewolucji i Walk o Wolność 1848. Następnie w Centrum Kultury im. Antal Pájer odbył się program okolicznościowy przygotowany przez ucznów miejscowych szkół.

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przesłał mieszkańcom Jászapáti okolicznościowy list, który odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek:
"Szanowny Panie Burmistrzu,
Drodzy Mieszkańcy Jászapáti,
Po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystych obchodach 170. Rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność 1848 – 1849 na Węgrzech. Ten wielki niepodległościowy zryw ukazuje podobieństwa pomiędzy narodami Polskim i Węgierskim – dusząc się w okowach niewoli zawsze stawaliśmy do walki. I zawsze mogliśmy liczyć na wzajemną pomoc. Udział gen. Józefa Bema, gen. Henryka Dembińskiego czy trzytysięcznego legionu polskiego pod wodzą gen. Józefa Wysockiego w walkach węgierskiej Wiosny Ludów jasno ukazuje, ze losy węgierskich przyjaciół nigdy nie były Polakom obce. Także dziś, współcześnie, liczna rzesza Polaków bierze udział, na zaproszenie władz Republiki Węgierskiej oraz węgierskich samorządów, w uroczystościach święta narodowego w całym kraju.
Dzisiaj, mówiąc jednym głosem, możemy osiągnąć wiele w tak trudnych sprawach, jakie dzieją się na arenie międzynarodowej. Łączy nas dążenie do rozwoju naszych regionów oraz wspólna historia. 
Cieszę się, że kontynuujemy wzajemne kontakty, które owocują wymianą doświadczeń, wzmacniamy więzi oraz wspominamy wspólną historię naszych państw.
Przy tej okazji mam nadzieję, że dzisiejsze obchody odbywające w duchu polsko-węgierskiej przyjaźni i jedności pozostaną w naszych sercach na długo.
Niech Bóg błogosławi Narodowi Węgierskiemu!"