Delegacja Powiatu Łańcuckiego na święcie 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

12-08-2019

W dniach 8-9 sierpnia 2019 r. w Świętoszowie miały miejsce uroczyste obchody święta 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka. Na zaproszenie Dowódcy 10BKPanc płk dypl. Artura Pikonia delegacja Powiatu Łańcuckiego pod przewodnictwem wicestarosty łańcuckiego Barbary Pilawy-Kraus brała udział w dwudniowych uroczystościach.

Uroczystości rozpoczęły się w świętoszowskim Klubie Wojskowym, gdzie zaproszeni goście, wśród których obecni byli  dawni żołnierze generała Stanisława Maczka,  kapitan Edmund Semrau oraz  Alojzy Jedamski, spędzili czas wspólnie ze współczesnymi żołnierzami 10 Brygady Kawalerii Pancernej na rozmowach i wysłuchaniu wspomnień. Spotkanie Pokoleń to swoista lekcja historii dla świętoszowskich pancerniaków. Była to doskonała okazja, aby podziękować weteranom i kombatantom, którzy walcząc na wielu frontach, upominali się o prawo Ojczyzny do suwerenności. Następnie żołnierze oraz zaproszeni goście zebrali  się na Placu Żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej Poległych w Polskich Kontyngentach Wojskowych aby oddać hołd twórcom i obrońcom Państwa Polskiego. Tutaj też wiązankę złożyła wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, która otrzymała z rąk żołnierzy 10 kompanii rozpoznawczej Strzelców Konnych wyjatkową pamiątkę - proprzec 10 pułku Strzelców Konnych - pamiatkę po służbie żołnierzy w VII zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu 2017/2018.

Żołnierze ze Świętoszowa podtrzymują tradycje  bohaterów walczących w czasie drugiej wojny światowej we Francji, Belgii i Holandii pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Tegoroczne święto brygady stało się okazją do zaprezentowania polskich wojsk pancernych, których trzon stanowią właśnie świętoszowscy żołnierze.

W swym wystąpieniu wicestarosta łańcucki podkreśliła, że Święto 10 Brygady Kawalerii Pancernej noszącej imię gen. broni Stanisława Maczka, dowódcy silnie zapisanego w pamięci mieszkańców Ziemi Łańcuckiej, kultywujących pamięć o 10 Pułku Strzelców Konnych, jest doskonałą okazją by wyrazić uznanie dla  niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby żołnierzy wojsk pancernych. Kawaleria Pancerna, będąca spadkobierczynią wojsk konnych, których tradycje sięgają tak głęboko jak historia Polski, nieodłącznie kojarzy się nam z odwagą i honorem. W swej historii te elitarne jednostki chlubnie zapisały się na kartach dziejów naszej Ojczyzny. W swej działalności kładą Państwo nacisk nie tylko na działania obronne, ale także na kultywowanie takich wartości jak tradycja, honor, ojczyzna. Wyrażam głęboki szacunek dla Waszego profesjonalizmu w wykonywaniu swoich zadań, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Wyraziła również w imieniu samorządu Powiatu Łańcuckiego życzenia, aby optymizm, wiara i poczucie dobrze spełnionego obowiązku towarzyszyły  działalności 10BKPanc, a radość z sukcesów i osiągnięć służbowych przeplatała się ze szczęściem i poczuciem spełnienia w życiu osobistym.

Fot. Bogdan Wielgat