Ćwiczenia Obronne pk. „ŁAŃCUT 2017”

23-06-2017

W dniach od 20 do 22 czerwca br. na terenie powiatu łańcuckiego zorganizowane i przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne z elementami zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń było Starostwo Powiatowe w Łańcucie i Urząd Miasta Łańcuta, przy ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Komendą Powiatową Policji w Łańcucie, Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łańcucie oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Łańcucie . Tematem ćwiczeń było: „Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.                                            
Ćwiczenia podzielone zostały na trzy etapy:

Etap I odbył się w dniu 20 czerwca br. i polegał na częściowym rozwinięciu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Łańcucie, z faktycznym dostarczeniem kart powołań przez kurierów starostwa do gminy Rakszawa, Żołynia i gminy Markowa.                                        
Etap II to dzień 21 czerwca br. i konferencja szkoleniowa poświęcona zagadnieniom z zakresu obronności oraz zasadom współpracy służb w przypadku organizacji dekontaminacji wstępnej w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego oraz biologicznego. W konferencji uczestniczyli członkowie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kadra kierownicza jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łańcucie i Miasta Łańcuta oraz zaproszeni goście. 

Etap III to ćwiczenie praktyczne zorganizowane w dniu 22 czerwca br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Głównym tematem ćwiczenia było doskonalenie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych podczas likwidacji zagrożeń związanych z aktem terrorystycznym w budynku użyteczności publicznej.

Założono, że o godz. 10.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie wpływa zgłoszenie o wybuchu w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Liczba osób poszkodowanych nie jest znana, z relacji pracowników wynika, że w obrębie płyty boiska, widowni oraz szatni mogło przebywać ok 50 uczestników zajęć sportowych. 
U niektórych osób, które samodzielnie opuszczają salę, zauważono biały osad (proszek) na ubraniach i nieosłoniętych częściach ciała. W wyniku wybuchu zapaleniu uległo wyposażenie pomieszczeń technicznych i boisk sportowych. Na kondygnacji panuje duże zadymienie.

W ćwiczeniu praktycznym udział wzięły siły i środki: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, OSP w Białobrzegach, OSP w Budach Łańcuckich Lewych, OSP w Krzemienicy, OSP w Korniaktowie Północnym, OSP w Medyni Łańcuckiej, OSP w Husowie, OSP w Żołyni, OSP w Markowej, Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.