"Buduj z Głową"

10-03-2023

7 marca 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbył się Turniej Budowlany pod hasłem "Buduj z Głową’’. Konkurs organizowany był dla uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych. Jego głównym celem była promocja zawodów budowlanych oraz przedstawienie młodzieży aktualnych możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego.  Patronat nad Turniejem objęła Firma BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane w Rzeszowie, która jednocześnie była fundatorem nagród dla zwycięzców. Firmę BESTA reprezentowała Pani Lucyna Bury specjalista ds. HR i marketingu oraz Pani Agata Gala kierownik działu zasobów ludzkich.

Pani Lucyna Bury przedstawiła działalność Firmy Besta, nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlanego o dużym potencjale technicznym i osobowym. Omówiła inwestycje budowlane firmy prowadzone na rynku krajowym, w Niemczech, Holandii, Czechach i na Słowacji. Uczestnikom konkursu oraz uczniom naszej szkoły kształcącym się w zawodzie technik budownictwa zaprezentowała nowoczesne technologie stosowane na prowadzonych przez firmę budowach, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego dla przyszłych pracowników oraz przedstawiła nowe spojrzenie na pracę w budownictwie.

Turniej prowadziła Pani mgr Kamila Konieczny, a jego przebieg nadzorowała komisja w składzie:

przewodnicząca - mgr Anna Plizga
członkowie komisji:
- mgr inż. Anna Gala
- mgr inż. Agnieszka Grzywacz
- mgr inż. Krzysztof Gmiterek

Turniej składał się z czterech konkurencji:

I. Wykonanie plakatu na temat ,,Polskie absurdy budowlane’’.

I miejsce w tej konkurencji zdobyli uczniowie:
Daniel Hojda i Karol Dąbrowski ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 10 PSK w Łańcucie .

II. Test wiedzy budowlanej.

I miejsce w tej konkurencji zajęli uczniowie:
Miłosz Tendaj i Maksymilian Wolsza ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 10 PSK w Łańcucie.

III. Narzędzia niezbędne na budowie.

I miejsce zajęli:
Kacper Zawiło i Gabriela Kowalska z Zespołu Szkół w Głuchowie.

IV. Zdobimy ściany.

I miejsce w tej konkurencji zdobyli uczniowie:
Miłosz Tendaj i Maksymilian Wolsza ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 10 PSK w Łańcucie.

Biorąc pod uwagę sumę punktów we wszystkich konkurencjach, najlepszą drużyną w Turnieju Szkół Podstawowych ,,Buduj z Głową’’, okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 10 PSK w Łańcucie, którą reprezentowali Miłosz Tendaj i Maksymilian Wolsza. GRATULUJEMY!!!

Gratulujemy oczywiście wszystkim uczestnikom Turnieju, bo szanse były bardzo wyrównane. W trakcie Turnieju uczestnicy, ich opiekunowie oraz przedstawiciele Firmy BESTA mieli okazję zwiedzić Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie. Zainteresowanych po poszczególnych działach oprowadził dyrektor PCKZ Pan Andrzej Pilecki.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie wraz z głównym organizatorem Turnieju Panią Agnieszką Grzywacz składają podziękowanie kierownictwu Firmy BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane za objecie Patronatem Turnieju „Buduj z głową” i ufundowanie nagród za zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach oraz nagrody głównej dla najlepszej drużyny Turnieju. Dziękujemy również firmie Fundacja ŚNIEŻKA oraz lokalnej firmie WROBUD za przekazanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonania zadań w poszczególnych konkurencjach.

Mamy nadzieję, że udział w Turnieju „Buduj z głową” zaszczepił w uczestnikach ciekawość poznawania wiedzy z zakresu budownictwa i chęć kształcenia się na kierunkach budowlanych.

Spot z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem: https://fb.watch/jaMRV9NQz9/

Źródło: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie