Bezpośrenia obsługa w punkcie NPO

02-10-2020

  Informacja o przywróceniu bezpośredniej obsługi w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  Starosta Łańcucki informuje, że od dnia 5 października 2020 r. jest przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonawców oraz osób zgłaszających się po porady

W lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt:

  1. Może przebywać  osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy.
  3. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
  4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatki itp.). Nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób.
  5. Należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

Zasady ochrony indywidualnej

  1. Czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć osłonięte usta i nos.
  2. Do punktu, w którym jest świadczona pomoc mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
  3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna odbywać się na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
  4. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce.
  5. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich.

Równocześnie nadal istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zapisy na dyżury:

tel. 17 224 35 45 lub 730 312 959

e-mail: npp@powiatlancut.pl 

Strona internetowa Powiatu Łańcuckiego, zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna -> zapisy na bezpłatne usługi