„Bezpieczeństwo stadionowe” debata społeczna w Łańcucie

07-12-2018

W ramach cyklu spotkań pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” w sali konferencyjnej łańcuckiej komendy odbyła się debata społeczna. Głównym tematem spotkania policjantów z samorządowcami oraz przedstawicielami klubów sportowych było szeroko rozumienia bezpieczeństwo na stadionach oraz problem pseudokibiców.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił tematykę oraz cel spotkania. Następnie przełożony łańcuckich policjantów podsumował działania policji podjęte w celu zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom zakończonego sezonu piłkarskiego.

Po nim głos zabrał sierż. szt. Wojciech Gruca, który przy pomocy multimedialnej prezentacji przedstawił zagrożenia związane z bandytyzmem stadionowym oraz formy i metody działalności pseudokibiców. Następnie omówił działania podejmowane przez łańcuckich policjantów mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na boiskach oraz założenia profilaktycznego programu „Pseudokibic”.

Następny prelegentem debaty był sierż. szt. Marcin Olejarz, który omówił prawa obowiązki organizatorów imprez sportowych oraz zagadnienia związane ze stosowaniem kar wobec kibiców łamiących prawo. Po jego wystąpieniu przyszedł czas na dyskusję i wnioski. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania oraz odnosili się do uwag zgłaszanych przez uczestników debaty.

Na zakończenie uczestników spotkania poproszono o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki pozwolą na lepsze organizowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości, jednocześnie wskażą kierunki i problemy, które należy wziąć pod uwagę w realizacji bieżących zadań.

Źródło: KPP Łańcut