Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Łańcuckiego

16-03-2005

W programie poruszono następujące tematy:
1. Sieć dróg na terenie Powiatu
2. System ratowniczy na poziomie powiatowym i wojewódzkim
3. Infrastruktura drogowa i jej wpływ na bezpieczeństwo użytkowników
4. Zamierzenia inwestycyjne na drogach powiatu łańcuckiego w latach 2005 - 2008.

Na konferencję zaproszeni zostali Starosta Łańcucki, Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, Burmistrz Miasta Łańcuta, Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta, Wójtowie oraz Przewodniczący Rad Gmin Powiatu Łańcuckiego, Podkarpacki Komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Zarządu Dróg, Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Łańcuckiego oraz dyrektorzy największych przedsiębiorstw w powiecie łańcuckim.

konferencja konferencja

przyg. A. Świerk, fot. PSP w Łańcucie