Będzie nowe skrzyżowanie bezkolizyjne

13-09-2019

  Podczas konferencji prasowej w dniu 12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch poinformował o swojej inicjatywie wsparcia budowy w Łańcucie bezkolizyjnego skrzyżowania (wiadukt lub tunel) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Łańcut-Leżajsk z linią kolejową E30. Na jego wniosek Sejmowa Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, której jest członkiem przyjęła 11 września 2019 r. uchwałę w tej sprawie i wystosowała listy popierające tę inicjatywę do Premiera RP oraz Ministra Infrastruktury. Listy podpisał Przewodniczący Podkomisji Lech Kołakowski Poseł RP z okręgu Białystok, który wcześniej wraz z członkami komisji byli w Łańcucie, gdzie zapoznali się z tym od lat nabrzmiałym problemem komunikacyjnym.

  Dotychczas zarządca drogi - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie opracował i złożył koncepcję budowy tunelu pod torami kolejowymi w związku z uruchomieniem projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”. W analizie wielokryterialnej przeprowadzonej w ramach ww. projektu koncepcja ta została ujęta na liście rezerwowej. Po interwencjach Posła Kazimierza Gołojucha i Wojewody dr Ewy Leniart projekt znalazł się na liście podstawowej i uzyskał 16 mln zł brutto dofinansowania. Jednak odnośnie realizacji tego przedsięwzięcia dopiero po przeprowadzeniu badań geologicznych będzie można powiedzieć, że zostanie wybudowany na tym terenie tunel pod przejazdem kolejowym w Łańcucie.

  Obecnie są prowadzone rozmowy Marszałka Województwa Podkarpackiego z kierownictwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odnośnie montażu finansowego dla zrealizowania tego projektu w terminie do 2022 r. Powiat Łańcucki i Miasto Łańcut wspierają to przedsięwzięcie.