Barbara i Antoni Superson Zasłużeni dla Powiatu Łańcuckiego

10-07-2020

Na XVIII posiedzeniu Rady Powiatu Łańcuckiego w dn. 9 lipca 2020 r., Państwo Barbara i Antoni Supersonowie otrzymali pamiątkowy symbol Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego.
Przez 20 lat Państwo Supersonowie prowadzili Rodzinny Dom Dziecka im. ks. Jana Wojtowicza w Soninie, wychowując dzieci w miłości i szacunku oraz bardzo dobrze współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie i innymi powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, a także włączając się w wiele cennych inicjatyw na rzecz rodziny w lokalnym środowisku.

W imieniu obojga małżonków pamiatkowy symbol odebrała Pani Barbara Superson.