Afrykański pomór świń (ASF)

17-12-2019

Afrykański pomór świń (ASF) - choroba zakaźna i zaraźliwa, szerząca się wśród świń domowych, świniodzików oraz dzików, dotarła na teren województwa podkarpackiego. Na chwilę obecną na terenie województwa potwierdzono 35 przypadków ASF u dzików, w powiatach: lubaczowskim, niżańskim, przeworskim i leżajskim.

Również, decyzją wykonawczą Komisji (UE) powiększony został zasięg obszaru ochronnego („strefa żółta”), w którym znalazł się powiat łańcucki (link do aktualnej mapy przedstawiającej aktualny zasięg stref i obszarów objętych restrykcjami).

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest bardzo łatwe, za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone zasady bioasekuracji. Warto przy tym kierować się wskazaniami opracowanymi przez Państwowy Instytut Weterynarii - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (link do filmu przedstawiającego zasady ochrony świń przed ASF). Zwracamy się z apelem do rolników, hodowców trzody chlewnej, o przestrzeganie powyższych zasad bioasekuracji oraz zaleceń przekazywanych przez służby weterynaryjne, w celu uniknięcia szerzenia się tej choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu – zarówno dla lokalnej gospodarki jak i mieszkańców województwa.

Należy, pamiętać, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.