27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

27-05-2021

Samorząd terytorialny w Polsce, będąc najbliższą obywatelom strukturą administracyjną, pozostaje jednym z podstawowych segmentów władzy publicznej. Realizuje w sposób ciągły i powszechny wiele różnorodnych zadań administracji publicznej z zakresu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego i socjalnego. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego starosta łańcucki Adam Krzysztoń skierował list do samorządowców i pracowników samorządowych.

W Dniu Samorządu Terytorialnego na falach Radia Via starosta łańcucki Adam Krzysztoń o roli samorządu: 

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/starosta-lancucki-adam-krzyszton-o-roli-samorzadu?fbclid=IwAR3S8yFDkfwXKb6iMYZ6m1-AIizbAoaAOMrOGsTQQeyVytfYclseFG_qnQA