231 rocznica Konstytucji 3 Maja w Łańcucie

05-05-2022

  W dniu 3 maja 2022 r. w Łańcucie od przemarszu z Placu Sobieskiego do kościoła farnego rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu Mszę Świętą sprawował ks. proboszcz Grzegorz Garbacz, który na zakończenie dokonał zawierzenia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Szkaplerznej. W modlitwie prosił o łaskę pokoju dla świata i Ukrainy. W homilii ks. Tomasz Dziob przypomniał, że dzieje Polski związane były z pobożnością maryjną. W 1920 r., po odrodzeniu Polski, papież Bededykt XV ustanowił na dzień 3 maja Święto NMP Królowej Polski.
  Na Placu Farnym uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Państwowy i wysłuchali przemówień Rafała Kumka Burmistrza Miasta Łańcuta i Adama Krzysztonia Starosty Łańcuckiego. Następnie delegacje Miasta Łańcuta i Powiatu Łańcuckiego złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 100. i 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W imieniu Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha i Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy kwiaty składali pracownicy z łańcuckich biur poselskich. Wiązanki złożyli Komendanci KP Policji i KP Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie, przedstawiciele Koła 10 Pułku Strzelców Konnych, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” harcerze z ZHR z 4 Łańcuckiej Drużyny Harcerzy „KARACENA” im. 10 Pułku Strzelców Konnych, Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecne też było młode pokolenie orląt „Łańcuckiego Strzelca” Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, które ostatnio przyjęło barwy pułkowe i imię 10 PSK. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe policji, straży, organizacji społecznych, kombatanckich, młodzieżowych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Muzyczną oprawę całej uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Husów pod kierownictwem kapelmistrza Zdzisława Magonia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie.
Tekst: Robert Kochman
Zdjęcia: Bernadetta Kochman, Robert Kochman