11 marca Dzień Sołtysa

11-03-2024

Z okazji przypadającego dzisiaj DNIA SOŁTYSA Starosta Łańcucki składa Państwu Sołtyskom i Sołtysom jak najlepsze życzenia radości i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Państwa zaangażowanie w sprawy swych miejscowości, wynikające z miłości do Małych Ojczyzn, będzie źródłem codziennej satysfakcji w pracy na rzecz mieszkańców.