11 listopada dziękowaliśmy za dar wolności

14-11-2018

Piękna niedziela 11 listopada 2018 r.sprawiła, że uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały wymiar wyjątkowy. Mieszkańcy Łańcuta, władze samorządowe, uczniowie, przedstawiciele wielu środowisk zgromadzili się, by podziękować za dar wolności.  

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem uczestników obchodów i pocztów sztandarowych z Placu Sobieskiego pod kościół farny, gdzie złożono kwiaty pod tablicami Smoleńską i 10 Pułku Strzelców Konnych.

Następnie odbyła się msza święta za poległych w obronie ojczyzny, po której wspólnie odśpiewano hymn narodowy, właczając się w akcję #niepodlegladohymnu. Złożono również wiązanki kwiatów i symboliczne znicze pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach brały udział władze Powiatu Łańcuckiego wraz z pocztem sztandarowym, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz uczniowie powiatowych szkół średnich.

Dalsza cześć obchodów odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczestnicy wspólnie z uczniami szkoły śpiewali pieśni patriotyczne.

Fot. Edward Soński