XXXIV sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

22-01-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 22 stycznia 2018 r.w sprawie zwołania XXXIV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXXXIV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie z działalności i stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łańcuckiego za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łańcuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 10. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 11. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK