XXXIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

15-12-2017

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 14 grudnia 2017 r.w sprawie zwołania XXXIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXXXIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy w związku ze zmianami administracyjnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Powiatu na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Podsumowanie działalności Rady Powiatu Łańcuckiego za rok 2017.
 13. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK