Wizyta delegacji powiatu łańcuckiego na Węgrzech.

17-03-2017

Jak co roku, na zaproszenie Burmistrza Jászapáti na Węgrzech, Farkasa Ferenca, delegacja powiatu łańcuckiego wzięła udział w uroczystych obchodach narodowego święta 15 marca. Delegacji w składzie: Agnieszka Rzepka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łańcuckiego, Halina Golec – Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego, Karol Pelc – Przewodniczący Komisji Zdrowia , Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Łańcuckiego oraz Józef Fajger – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i  Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie przewodniczył Stanisław Panek – Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego.
Uroczystości rocznicowe upamiętniające rewolucję węgierską z 1848 roku rozpoczęły się Mszą świętą w miejscowym kościele. Następnie zgromadzeni złożyli kwiaty pod pomnikiem Sándora Petőfi poety węgierskiego, ideowego przywódcy młodzieży budapeszteńskiej oraz uczestnika powstania węgierskiego, który zginął jako adiutant generała Józefa Bema w bitwie pod Segesvárem oraz na grobach uczestników Wiosny Ludów na miejskim cmentarzu. Zwieńczeniem uroczystości była akademia w Domu Kultury, w czasie której przewodniczący łańcuckiej delegacji wygłosił do zebranych krótkie przemówienie, w którym podkreślił odwieczną przyjaźń łączącą narody polski i węgierski. Wzruszający program artystyczny przygotowały dzieci z 3 i 4 klasy Szent Imre Katolikus Általános Iskola .