Przetarg na dzierżawę, na okres 10 lat działki nr 1759/5 położonej w Wysokiej

21-12-2017

Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza przetarg na dzierżawę, na okres 10 lat działki nr 1759/5 położonej w Wysokiej
Przedmiotem przetargu jest 10 letnia dzierżawa działki ewidencyjnej nr 1759/5   o powierzchni 17,61 ha. Działka objęta jest KW RZ1A/00017718/2.   Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie działalności rolniczej. Cena wywoławcza czynszu, płatnego rocznie w dwóch ratach, wynosi 31 700 zł brutto. Wysokość wadium ustala się na 3 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00. Wadium należy wpłacić gotówką do dnia 22 stycznia 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: 95 9177 0008 2001 0002 9812 0009. Wadium osoby, która przetarg wygrała jest zaliczane na poczet pierwszego czynszu, w przypadku uchylenia się od podpisania umowy wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Wydział Administracyjno - Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, nr tel. 17 225 01 56