Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy w Łańcucie uruchomiony

13-12-2017

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie uruchomiony został OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY.  Działa on w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu kompleksowego wsparcia rodzin „ZA ŻYCIEM”. Celem Ośrodka jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

W ramach działalności Ośrodka organizowana jest bezpłatna, specjalistyczna opieka nad dzieckiem  niepełnosprawnym oraz jego rodziną,  m.in. poprzez:

- prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych  (wczesnego wspomagania rozwoju);

-udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny  form i jednostek  udzielających pomocy;

-koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.