Odsłonięcie tabliczki dr Władysława Balickiego w I LO w Łańcucie

17-11-2017

15 XI w I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie miało miejsce odsłonięcie tabliczki doktora Władysława Balickiego na ścianie pamięci PRIMI INTER PARES. Uroczystość zgromadziła rodzinę i bliskich tego zasłużonego lekarza oraz młodzież i nauczycieli szkoły. 
Doktor medycyny, społecznik, pasjonat etnografii, lekarz z powołania – to najczęstsze określenia, jakie nasuwają się, gdy wspominany jest Władysław Balicki. Nie obejmują one jednak wszystkich sfer jego bardzo szerokiej działalności. Urodził się w 1907 roku w Woli Dalszej w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Łańcuckie Gimnazjum Realne ukończył w roku 1927, by następnie podjąć studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał tytuł doktora wszech nauk medycznych. Jego praktyka lekarska wiodła przez szpitale Lwowa, Katowic, Siemianowic, Rzeszowa i Sarzyny. Od 1944 r. do końca swojego zawodowego życia pracował w powiecie łańcuckim jako powszechnie znany i szanowany lekarz domowy oraz radiolog. W czasie okupacji był zaangażowany w pomoc żołnierzom Armii Krajowej. Jemu zawdzięcza ocalenie łańcucka synagoga przeznaczona w latach 50-tych przez Radę Miasta do rozbiórki. Doktor wytrwale gromadził też pamiątki przeszłości, które często wypatrywał w domach pacjentów podczas wizyt. Pozostawił po sobie dokładny opis powiatu łańcuckiego u progu autonomii Galicji i wiele innych cennych zbiorów. Zmarł po ciężkiej chorobie w 1983 r. i spoczął w ukochanej łańcuckiej ziemi.
Człowiek wielu pasji, zaangażowany we wszystko co robił, oddany ludziom. Społeczność I Liceum w Łańcucie jest dumna, że ma w gronie absolwentów tak zacną i niezwykłą osobę. Zainteresowani postacią Władysława Balickiego więcej informacji na jego temat znajdą w artykule Jolanty Łady w numerze 9-10/2017 czasopisma „Podkarpacka Historia”.
Urszula Mach, Małgorzata Szmuc
fot. Edward Soński