Aby zamieszkać w placówce należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej  w celu złożenia pisemnego wniosku dot. skompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kierującej do DPS. We wniosku należy umotywować powód swojej prośby tj. opisać sytuację zdrowotną, osobistą, rodzinną.

W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje skompletowaną dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie  pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej kontaktuje się z Zainteresowanym.

Szczegółowych informacji na temat procedury przyjęcia i zasad odpłatności udzielają pracownicy socjalni DPS pod numerem telefonu: tel.  17 225-33-56 wew. 310 lub 300

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.