• zgodnie z Art. 63. 1.Ustawy o pomocy społecznej mieszkaniec domu, nie ponosi opłat za okres nieobecności domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym,
  • mieszkańców naszego domu można odwiedzać codziennie w godzinach 8°°- 20°° ,
  • DPS w Łańcucie jest domem otwartym, każdy mieszkaniec ma prawo swobodnego wychodzenia poza teren domu. Dobrą praktyką jest zgłaszanie przez mieszkańców wyjść poza DPS na dłuższy czas.