Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie został  utworzony  w  1993r. decyzją Wojewody Rzeszowskiego.Dom   przeznaczony   jest  dla  osób w   podeszłym   wieku oraz dla osób  niepełnosprawnych fizycznie obojga płci. Położony jest na terenie byłej jednostki wojskowej  –  mieści  się  w  dwóch zabytkowych   budynkach  w  niedużej odległości  od  centrum  oraz  Muzeum-Zamku. Dużo zieleni,  rabaty kwiatów i alejki spacerowe wokół Domu stwarzają bardzo dobre warunki do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Dom jest miejscem pobytu stałego. Mieszkańcy tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o codzienne sprawy. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania intymności i wybrania własnego sposobu życia, nie naruszając praw pozostałych mieszkańców. W Domu może mieszkać na stałe 83 mieszkańców w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych (budynek nie ma barier architektonicznych).