O dobrą opiekę i pomoc w załatwianiu spraw mieszkańcom dba wykwalifikowany i doświadczony personel.
W strukturze organizacyjnej DPS wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:

  • dział opiekuńczo - terapeutyczny - w skład tego działu wchodzą : opiekunki, instruktor terapii zajęciowej, psycholog
  • dział medyczno - rehabilitacyjny - w skład tego działu wchodzą: pielęgniarki, rehalibilitantki, pokojowe
  • dział ekonomiczno - finansowy – pracą działu  kieruje główny księgowy  pełniący  funkcję kierownika. W ramach działu  tworzy się następujące stanowiska pracy: księgowy, kasjer
  • pracownicy socjalni – samodzielne stanowiska
  • Starszy Referent ds. Administarcji i Kadr
  • kierowca
  • rzemieślnik