O dobrą opiekę i pomoc w załatwianiu spraw mieszkańcom dba wykwalifikowany i doświadczony personel.
W strukturze organizacyjnej DPS wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne

  • dział kadr i administracji - w skład tego działu wchodzą: rzemieślnik, kierowca - zaopatrzeniowiec, magazynier,  kucharki, praczki, dietetyczka.
  • dział opiekuńczo - terapeutyczny - w skład tego działu wchodzą : opiekunki, instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, psycholog.
  • dział medyczno - rehabilitacyjny - w skład tego działu wchodzą: pielęgniarki, rehalibilitantki, pokojowe.
  • dział ekonomiczno - finansowy – pracą działu  kieruje główny księgowy  pełniący  funkcję kierownika. W ramach działu  tworzy się następujące stanowiska pracy: księgowy, kasjer.
  • pracownicy socjalni – samodzielne stanowiska.