• Wizyta Księdza Biskupa Jana Niemca

    O godzinie 15:00 w kaplicy DPS Ksiądz Biskup rozpoczął uroczystą Mszę świętą koncelebrowaną wspólnie z Proboszczem naszej Parafii Księdzem Mieczysławem Sondejem . W skierowanej do nas homilii Ksiądz Biskup podkreślił znaczenie cierpienia w zrozumieniu drogi do osiągnięcia zbawienia.Podkreślił ważną rolę i zaangażowanie personelu DPS w przeżywaniu przez mieszkańców tej trudnej drogi.
    24-04-2013