Z wizytą w DPS w Rudzie

16-06-2016

W dniu 16 czerwca br., jak co roku, odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Uroczystość Odpustowa ku czci św. Brata Alberta. W tym roku szczególnie ważna, przez wzgląd na wprowadzenie do kaplicy DPS relikwii świętego patrona. Mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni do udziału w tym doniosłym wydarzeniu.
Relikwie św. Brata Alberta DPS w Rudzie otrzymał od sióstr Albertynek, podczas majowej pielgrzymki do Krakowa i Łagiewnik. Św. Brat Albert był wielkim realizatorem Bożego Miłosierdzia, poprzez swą pracę z osobami społecznie wykluczonymi. Dlatego też, w Roku Świętym Miłosierdzia, obecność jego relikwii w Kaplicy gospodarzy uroczystości, nabiera ogromnego znaczenia.
Uroczystościom przewodniczył J.E.Ks.Bp. Kazimierz Górny. W skierowanych do nas słowach przybliżył postać św. Brata Alberta i podkreślił znaczenie najprostszych gestów miłosierdzia, które możemy kierować, na co dzień, w stronę drugiego człowieka.