XIII Piknik Integracyjny Powiatu Łańcuckiego

02-06-2014

W niedzielę 8 czerwca bieżącego roku w Łańcucie odbył się już po raz  XIII Integracyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych , w którym brali udział mieszkańcy naszego domu. Uroczystości  rozpoczęła Msza Święta w kościele farnym w  Łańcucie o godzinie 11.00 . Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Stanisław Jamrozek.  Po zakończonej mszy wszyscy zainteresowani udali się w uroczystym pochodzie  na boiska Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie aby wspólnie bawić się i integrować przy artystycznych występach trwających do późnych godzin wieczornych, przedstawianych na scenie otoczonej pawilonami organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które prezentowały swoją bogatą twórczość. W zabawie udział wzięły organizacje osób niepełnosprawnych z terenu całej Archidiecezji Przemyskiej.
Uroczyste otwarcie imprezy dokonało się z udziałem znamienitych gości, którymi byli:
Ekscelencji Ks. Biskup Stanisław Jamrozek, Poseł RP Kazimierz Gołojuch, Poseł RP Jan Bury, Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, były Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej Ks. Artur Janiec, zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej Ks. Marek Dec, Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika Ks. Prałat Tadeusz Kocór, Proboszcz Parafii w Wysokiej Ks. Feliks Paściak, Dyrektor ROPS w Rzeszowie Pani Mariola Zajdel – Ostrowska, Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie Pan Maciej Szymański, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Stanisław Bartman.
Głównymi organizatorami Pikniku był Polski Związek Niewidomych Koło w Łańcucie z prezesem Panem Marianem Wroną na czele, a także Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Ks. Dyrektorem Arturem Jańcem, Współorganizatorami tej dorocznej imprezy byli Starosta Powiatu Łańcuckiego, Burmistrz Miasta Łańcuta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie, Powiatowy Zespól Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie,, Duszpasterstwo Osób Niesłyszących Rejonu Łańcuckiego, Stowarzyszenie ,,Perełki”, Świetlica „Wzrastanie”, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wysokiej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło nr 4 w Łańcucie,  Czynny udział wzięły także: Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej .Sporym zainteresowaniem cieszyły się występy poszczególnych artystów oraz liczne atrakcje przygotowane w celu ubogacenia Pikniku.
Atrakcją Pikniku był występ Zespołu LUMEN, który rozgrzał swym śpiewem i tak już gorące serca uczestników imprezy.                                                                                             W czasie trwania pikniku pracownicy naszego Domu prowadzili kwestę na operację Jasia Kłosa - syna naszej koleżanki, pracownicy łańcuckiego DPS. Udało się zebrać kwotę 3572,16 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, ludziom szlachetnego serca. W dalszym ciągu można wesprzeć Jasia wpłacając dowolną kwotę na konto CARITAS.

Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045
Patronat medialny nad Piknikiem przyjęli TV Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio VIA oraz Radio Fara. Patronatem honorowym Piknik objęli Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Gołojuch oraz Dyrektor PFRON w Rzeszowie Pan Maciej Szymański.