Wizyta Księdza Biskupa Jana Niemca

24-04-2013

 O godzinie 1500 w kaplicy DPS Ksiądz Biskup rozpoczął uroczystą  Mszę świętą koncelebrowaną wspólnie z Proboszczem naszej Parafii  Księdzem  Mieczysławem  Sondejem . W skierowanej do nas homilii Ksiądz Biskup podkreślił znaczenie cierpienia w zrozumieniu drogi do osiągnięcia zbawienia.Podkreślił ważną rolę i zaangażowanie personelu DPS w przeżywaniu przez mieszkańców tej trudnej drogi.  Wszyscy słuchaliśmy kierowane do nas słowa z uwagą a mieszkańcy chyba najlepiej rozumieli  myśl zawartą  w rozważaniach  Księdza Biskupa. W czasie  Mszy towarzyszył nam Ksiądz Rafał Szykuła  z Parafii Świętego Michała Archanioła w Łańcucie uświetniając ja śpiewem i  grą na organach. Do mszy służył Filip Wiśniowski, wnuk naszej mieszkanki Pani  Franciszki Wiśniowskiej . Po zakończeniu Mszy Św. Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa, przez położenie rąk na głowę każdego uczestnika  Sakramentu Eucharystii  . Odwiedził tez wszystkich mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli być w kaplicy. Wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki.Chcą podziękować Księdzu Biskupowi za odwiedzenie naszego domu i odprawienie Mszy Św. Dyrektor wręczył wykonany przez mieszkańców wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Dziękujemy Panu Witoldowi Wiśniowskiemu za zorganizowanie wizyty Księdza Biskupa Jana Niemca w Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie.

 

Sylwetka Księdza Biskupa

Ks. bp Jan NIEMIEC – biskup pomocniczy, Kamieniec Podolski [Ukraina]
         Dnia 21 października 2006 roku, w liturgiczne wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, biskupa halicko-lwowskiego, Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dra Jana Niemca, kapłana Archidiecezji Przemyskiej, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim [Ukraina], biskupem pomocniczym diecezji Kamieniecko-Podolskiej obrządku łacińskiego, przydzielając mu stolicę biskupią DECORIANA. Za hasło biskupiej posługi Biskup Niemiec obrał sobie zawołanie swego patrona Jana Chrzciciela – „Ecce Agnus Dei”, wskazanie na Chrystusa, który gładzi grzechy świata.       

         Ksiądz Biskup pochodzi z Koz­łówka, parafia Dobrzechów obecnie diecezja rze­szow­ska. Urodził się 14 marca 1958 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1977. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, zwieńczone w roku 1982 tytułem magistra pedagogiki . W tymże roku  podjął kolejne studia, tym razem teologiczne, wstępując do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po kilku latach formacji przyjął święcenia diakonatu 20 grudnia 1986 roku, a 24 czerwca w roku 1987 – święcenia kapłańskie.

      Na pierwszą placówkę wikariuszowską został posłany do parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Dwa lata później został skierowany na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studium doktoranckiego wrócił do diecezji, obejmując w administrację parafię pw. Niepokalanego Serca NMP w Morawsku k. Jarosławia. Jednocześnie kontynuował pisanie pracy doktorskiej, którą niebawem obronił w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Temat jego dysertacji brzmi: „Zakład Naukowo-Wychowawczy OO. Jezuitów w Chyrowie. 1886-1939”.
W czerwcu 1992 roku otrzymał zgodę na wyjazd do pracy na Ukrainie. Został wykładowcą w Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, a w 2001 roku – rektorem tejże placówki.

    Ks. bp Niemiec swój pobyt na Ukrainie uważa za „cudowny czas i cudowne doświadczenie zetknięcia z ludźmi i Kościołem, który był prześladowany i cierpiący, ale pozostał bardzo wierny Chrystusowi, bardzo świeży i pełny otwarcia na kapłana i Ewangelię”.

     Dnia 8 grudnia 2006 roku, w katedrze kamienieckiej podczas uroczystej Mszy świętej otrzymał święcenia biskupie z rąk J. Em. Mariana kard. JAWORSKIEGO, metropolity lwowskiego. Współkonsekratorami byli Nuncjusz Apostolski na Ukrainie Ivan JURKOVIČ oraz miejscowy biskup – Leon DUBRAWSKI.