Wigilia 2022

27-12-2022

W dniu 24 grudnia o godzinie 15 w naszym Domu przy wigilijnym stole usiedli mieszkańcy by świętować Boże Narodzenie. Wieczerza rozpoczęła się odczytaniem Ewangelii św. Łukasza przez księdza  Roberta Grelę Proboszcza  naszej parafii , potem kolęda  i życzenia z łamaniem się opłatkiem. Pani Elżbieta Pabjan- Drozdowska kierownik Działu T.O. składała życzenia mieszkańcom w imieniu wszystkich pracowników DPS. Po wieczerzy było wspólne kolędowanie i odwiedziny mieszkańców leżących.