Środki na walkę z COVID-19 - Grant NFZ

17-06-2021

Powiat Łańcucki - Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie realizował projekt w związku z pozyskaniem dofinansowania z ogłoszonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl w dniu 6 maja 2021 r. Zarządzenia Nr 85/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
  W Domach Pomocy Społecznej część A grantu przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
 

 

Dofinansowanie projektu z NFZ wyniosło: 25 742,54 PLN

Pliki do pobrania