Projekt - Poprawa świadczonych usług oraz jakości życia mieszkańców domu pomocy

02-12-2022

W dniu 9 listopada Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu pozytywnie rozpatrzyła wniosek DPS  na realizację projektu - Poprawa świadczonych usług oraz jakości życia mieszkańców domu pomocy - i przyznała nam 20 000 zł. dofinansowania. Środki przyznane w ramach Projektu przeznaczone zostaną na zakup pościeli i ręczników dla mieszkańców, środków higienicznych, opatrunkowych oraz środków czystości. Główny cel Projektu to  utrzymanie na wysokim poziomie zasad reżimu higieniczno – sanitarnego, zmniejszenie ryzyka zachorowań, prawidłowa pielęgnacja, utrzymanie jakości stanu zdrowia mieszkańców, zakup środków dezynfekcyjnych ,ochrony osobistej oraz środków czystości, pościeli i ręczników. Największym sukcesem Projektu będzie utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa sanitarno- higienicznego. Przy problemach finansowych Domu wsparcie Fundacji ma pierwszorzędne znaczenie. Przyznane środki pozwolą na zakup wysokiej jakości asortymentu, który poprawi jakość życia mieszkańców naszego Domu.