Jubileusz 30-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej

15-07-2016

W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w jubileuszu 30-lecia Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Po mszy nastąpiła część oficjalna , w której przedstawiono historię powstania Domu oraz jego rozwój . Następnie gratulacje i życzenia składali zaproszeni goście. Po zakończeniu części oficjalnej podano obiad . Po obiedzie rozpoczęła się część artystyczna, konkursy , pokazy tańca i zabawa taneczna. Atrakcją był tort jubileuszowy. Naszym przyjaciołom z DPS w Brzózie Królewskiej w imieniu nas wszystkich dyrektor wręczył obraz wykonany przez naszych mieszkańców wraz z listem gratulacyjnym .