Jubileusz 20-lecia Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie

02-10-2013

W poniedziałek 30 września 2013 r. świętowaliśmy jubileusz 20-lecia DPS. Uroczystości  rozpoczęliśmy polową mszą świętą, której przewodniczył ks. biskup Jan Niemiec – biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej. W mszy św. koncelebrowanej brali również udział proboszcz naszej parafii ks. Mieczysław Sondej, ks. kanonik Marian Homa, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec, Dziekan Dekanatu Łańcut I ks. prałat Tadeusz  Kocór, Prałat Senior ks. Władysław Kenar, ks. Marek Blecharczyk Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła, wikariusz  naszej Parafii ks .Tomasz Mozgowoj.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w restauracji „Panorama”. Dyrektor przywitał zaproszonych gości i przedstawił historię 20 lat działalności DPS.  Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan Niemiec złożył życzenia wszystkim mieszkańcom i pracownikom naszego Domu i udzielił błogosławieństwa na  kolejne lata pracy.

Gratulacje i życzenia goście składali na ręce Krzysztofa Lepaka – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie. - Życzę, żeby DPS w Łańcucie, działał i pracował jak do tej pory, żeby ludzie czuli się dobrze i bezpiecznie, bo tak jest, żebyśmy wszyscy na tyle ile możemy wspomagali to wspaniałe dzieło – mówił poseł Kazimierz Gołojuch.

W imieniu wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej głos zabrał Dariusz Tracz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na ręce dyrektora przekazał on wyrazy szacunku oraz podziw za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i będących w trudnej sytuacji życiowej.

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro dziękował dyrekcji i pracownikom DPS za stworzenie sympatycznej i rodzinnej atmosfery: - Dla tych osób  najważniejszy jest właśnie komfort, spokój i atmosfera rodzinna. Dziękuję Wam za to, że macie czas dla tych ludzi, że macie czas rozmawiać z nimi, że macie czas przytrzymać ich za rękę – mówił Tadeusz Pióro.

W imieniu samorządu powiatowego życzenia i gratulacje złożył Stanisław Panek – Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego. Razem z Adamem Krzysztoniem – Starostą Łańcuckim – panowie przekazali dyrektorowi placówki figurę św. Michała Archanioła, patrona miasta i powiatu.

Na ręce dyrektora najserdeczniejsze życzenia, szczególnie dla pracowników złożył Stanisław Gwizdak – Burmistrz Miasta Łańcuta. – Wy wkładacie wielki trud w to dzieło. Wiem,y że nie jest to łatwa praca ale przynosi ona dużo satysfakcji. Pensjonariuszom natomiast życzę miłego pobytu – mówił burmistrz Gwizdak.

Wśród gości byli m.in. radni Powiatu Łańcuckiego , Franciszek Masłoń – wójt Gminy Białobrzegi, Edward Dobrzański – wójt gminy Czarna, Maria Kula – wójt Gminy Rakszawa, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej  z naszego Powiatu, kierownicy jednostek  organizacyjnych i Naczelnicy Wydziałów  Starostwa Powiatowego, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z mieszkańcami, Kierownicy placówk pomocowych z terenu Powiatu . Gościliśmy też delegację z miasta Jaszapati na Węgrzech na czele z Panią Starostą , Burmistrzem Miasta , Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej.

W dalszej części uroczystości z programem artystycznym wystąpili mieszkańcy naszego Domu , gościnnie wystąpił Zespół  Pieśni i Tańca Łańcut  działający przy MDK w Łańcucie Zabawę taneczną uświetnił Zespół Muzyczny CZIKA BAND.

W imieniu mieszańców oraz pracowników składamy serdeczne podziękowania dla sponsorów, których wsparcie  w znaczący sposób pomogło nam w organizacji   jubileusz 20-lecia DPS w Łańcucie .

Wsparli nas:

GS SChł  Grodzisko Dolne

Apteka Remedium – Pani Lucyna Jończyk

Widamid  - Pan Henryk Morawski

Zakład  Przetwórstwa Mięsnego Szarek  z Jarosławia                                                         

Smak Serwis Łańcut – Pan Wiesław Ciąpała

FHU „ WIS „ Urszula Wiśniowska – Pan Witold Wiśniowski

Marszałek  Michał

Przedstawiciel TZMO – Pan Leszek Lizak

Kazimierz Kot

Delikatesy „Teresa „- Pani  Teresa Strzępka

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anastazji Mścisz menadżera  restauracji „Panorama”w Łańcucie za życzliwość i pomoc w zorganizowania imprezy.