Nagroda Starosty Łańcuckiego - nabór wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Łańcuckiego - STATUETKI ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA dla szczególnej osobowości zasłużonej dla Ziemi Łańcuckiej.

Starostwo Powiatowe w Łańcucie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Łańcuckiego - Statuetki Świętego Michała Archanioła dla szczególnej osobowości ziemi łańcuckiej.

Nagroda ta jest przyznawana od 2002 roku za wybitne osiągnięcia społeczne, naukowe, sportowe, kulturalne, artystyczne  i popularyzatorskie dla dobra Powiatu Łańcuckiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

  • jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łańcuckiego,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łańcuckiego,
  • organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Łańcuckiego,
  • mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego (co najmniej 20 mieszkańców powiatu podpisanych pod wnioskiem).

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego  w Łańcucie (ul. Mickiewicza 2, pok. nr 3), w godzinach urzędowania, w terminie do 9 września 2022 r. lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o nadanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane kandydata (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, działalność i osiągnięcia), oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz dane podmiotu składającego wniosek.

Z uwagi na obowiązujące przepisy wraz z nioskiem należy złożyć oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania

Nagroda Starosty Łańcuckiego - Statuetka Świętego Michała Archanioła

  Z inicjatywy Starosty Łańcuckiego w 2002 r. zainaugurowała swoją działalność Kapituła, w skład której weszli, na mocy uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego: przewodniczący Rady, starosta, burmistrz, wójtowie gmin, proboszcz parafii farnej i kapelan samorządowców. Kapituła corocznie przyznaje jedną Nagrodę – Statuetkę Świętego Michała Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego za wybitne osiągnięcia społeczne, naukowe, sportowe, kulturalne, artystyczne i popularyzatorskie dla dobra Powiatu Łańcuckiego.

  Wykonana z brązu Statuetka, zaprojektowana przez Michała Kościaka, jest nagrodą honorową – przyznawaną jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania dla prowadzonej działalności na rzecz dobra wspólnego. Pierwszą Statuetkę starosta łańcucki Adam Krzysztoń wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Placu Św. Piotra w Rzymie, 24.10.2001 r., podczas pielgrzymki samorządowców i mieszkańców Ziemi Łańcuckiej.

Kazimierz Gołojuch

XX edycja – 29 września 2021 r.

Kazimierz Gołojuch mgr inż., ur. 05.02.1964 r. w Łańcucie, zam. w Zalesiu (pow. łańcucki). Syn Tadeusza i Władysławy z d. Guz. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie i Akademii Rolniczej na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa w Krakowie, inżynier mechanizacji rolnictwa. Ukończył również podyplomowe studia z europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 1998 r. został wybrany radym powiatu łańcuckiego I kadencji (1998-2002), a następnie wójtem gminy Czarna w powiecie łańcuckim. W 2003 r. został ponownie wybrany na wójta gminy Czarna, tym razem w wyborach bezpośrednich, uzyskując ogromne poparcie społeczne. Jako wójt zrealizował szereg zadań, które poprawiły jakość życia mieszkańców w tym: budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, rozbudowę jednostek oświatowych i edukacyjnych w gminie. Jest współtwórcą Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej. Od 25.09.2005 r. jest nieprzerwanie posłem na Sejm RP z listy PiS. Od 2004 r. nieprzerwanie jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Za działalność w tym stowarzyszeniu oraz szerzenie pomięci o bł. Księdzu Jerzym Popiełuszko został odznaczony medalem „Zło dobrem zwyciężaj”. Zaangażowany w pomoc Polakom na wschodzie dzięki współpracy z Archidiecezją Lwowską oraz Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej. Aktywnie i skutecznie zabiega o wsparcie oraz zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje realizowane na terenie powiatu łańcuckiego. Są wśród nich przedsięwzięcia drogowe, w tym budowa tunelu pod linią kolejową Kraków-Medyka w Łańcucie oraz przebudowa drogi krajowej nr 94 przez Łańcut; są inwestycje w infrastrukturę sportową i oświatową oraz modernizacja szpitala Świętego Michała Archanioła w Łańcucie. Pomaga jednostkom Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej w doposażaniu jednostek, w tym pozyskaniu kilkunastu już bojowych wozów strażackich.

Józef Szczęch

XIX edycja – 22 lipca 2021 r.

Józef Szczęch ur. 11.03.1949 r. w Rzeszowie, lek. med. absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1974). Po studiach roczny staż w szpitalu w Bartoszycach. Od 9.10.1975 pracuje w służbie zdrowia w Łańcucie (SP ZOZ i Centrum Medyczne) na stanowiskach lekarza Przychodni Rejonowej w Łańcucie, Ośrodka Zdrowia w Rakszawie i jej kierownika. W szpitalu w Łańcucie był asystentem na Oddziale Wewnętrznym i zastępcą ordynatora (1997-2004), kierownikiem Oddziału Kardiologii (2004-2018) i dyrektorem ds. lecznictwa CM w Łańcucie (od 2018).

Po studiach medycznych zdobywa I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych (1980) i II stopień specjalizacji (1992), a także specjalizację z kardiologii (2003). Systematycznie doskonali swoje umiejętności, ale też dba o dobry poziom kwalifikacji i przyjazną atmosferę współpracujących w zespole lekarzy. Dzięki jego zaangażowaniu, pracy i determinacji został utworzony w Szpitalu w Łańcucie Oddział Kardiologii. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Łańcucie (od 1993), jego prezes (od 2010), które pozyskuje dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala. Profesjonalny lekarz, cieszący się uznaniem pacjentów i współpracowników.
opracował Robert Kochman

 

Tadeusz Gwizdak

XVIII edycja – 28 września 2019 r.

Tadeusz Gwizdak ur. 10 grudnia 1935 r. w Dąbrówkach. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. W sumie przez 28 lat pracował na rzecz lokalnej społeczności jako Radny i Członek Zarządu, najpierw w Gminie Czarna a później w Powiecie Łańcuckim. Jako samorządowiec wspierał m.in. rozwój infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej. Wspomagał potrzebne społecznie inicjatywy samorządowe, których efektem było powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie Filia w Rakszawie, remont budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na potrzeby zadań z zakresu pieczy zastępczej. Był zaangażowany w przygotowanie mechanizmu finansowego budowy nowego pawilonu w Powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie - otwartego 21 września 2019 r. W Rakszawie przepracował łącznie blisko pół wieku w Fabryce Sukna i zakładzie Van-Pur, w tym 22 lata na stanowiskach kierowniczych. Dzielił się swoim doświadczeniem w zarządzaniu wspierając zarówno Zarząd Gminy Czarna, jak i Zarząd Powiatu Łańcuckiego.
opracował Robert Kochman

Mateusz Szpytma

XVII edycja - 28.09.2018 r.

Mateusz Szpytma ur. 22.07.1975 r. w Łańcucie, dr n. hum., absolwent historii i n. politycznych UJ. Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (od 23.07.2016), pracownik IPN Oddział w Krakowie (2000-2015). Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (2015-2016), którego był współtwórcą. Szczególne miejsce w jego badaniach i w pracy popularyzatorskiej zajmuje historia rodziny Ulmów z Markowej, która została zamordowana przez Niemców wraz z ukrywanymi Żydami 24.03.1944 r. W Markowej w celu ich upamiętnienia był inicjatorem nadania imienia szkole, muzeum, postawienia monumentu, który stoi w centrum „Sadu Pamięci”. W Łańcucie i Warszawie ich imieniem nazwano ulice. Współautor wystawy „Samarytanie z Markowej”, przetłumaczonej na wiele języków, prezentowanej w 26 krajach na 5 kontynentach. Autor i współautor wielu książek naukowych, publikacji na temat ratowania Żydów przez Polaków podczas okupacji niemieckiej. Są one pomocne w procesie beatyfikacyjnym Sług Bożych Rodziny Ulmów.

opracował Robert Kochman

Józefa Kogut

XVI edycja - 29.09.2017 r.

Józefa Kogut ur. 21.09.1939 r. w Dąbrówkach. Pielęgniarka w powiatowym szpitalu w Łańcucie (1958-1981). Współzałożycielka i wolontariusz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie od 1990, w Zarządzie Koła od 1993, Prezes od 2006. Od 1990 r. pełni wielogodzinne dyżury w Kuchni Albertyńskiej dla najuboższych i bezdomnych. W jadłodajni z podopiecznymi rozmawia i udziela im potrzebnego psychicznego wsparcia, wymaga od nich, aby zachowywali trzeźwość. Przyczyniła się do rozwoju i poszerzenia działalności placówki. TPBA prowadzi łaźnię, punkt wydawania odzieży używanej, punkt medyczny. Organizuje pracę z podopiecznymi, urządza wieczerze wigilijne, śniadania wielkanocne, pielgrzymki, kwesty, zbiórki żywności, upowszechnia idee św. Br. Alberta. Inicjatorka wielu działań na rzecz ubogich i bezdomnych z terenu powiatu łańcuckiego.

opracował Robert Kochman

Tadeusz Świątoniowski

XV edycja - 29.09.2016 r.

Tadeusz Świątoniowski ur. 3.08.1947 r. w Rakszawie. Społeczną pracę strażaka-ochotnika pełni od 1973 r. Pomysłodawca wielu przedsięwzięć szkoleniowych, kulturalnych i społecznych, związanych z ochroną pożarową. Pełnił szereg funkcji w OSP na szczeblach gminy, powiatu i województwa. Jego umiejętności organizatorskie i duży wkład pracy umożliwiły realizację wielu cennych inicjatyw (budowa domu strażaka, nadanie sztandaru jednostce OSP w Rakszawie, poprawa jej wyposażenia). Dba o podnoszenie kwalifikacji i wyszkolenia strażaków ochotników. Od wielu lat jest organizatorem zawodów dla młodzieży i dorosłych, w tym gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jego wieloletnia służba przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiecie.

opracował Robert Kochman

Roman Bijak

XIV edycja - 19.09.2015 r.

Roman Bijak ur. 23.07.1950 r. w Świdnicy. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BIMEX-BÖLLHOFF Sp. z o.o. w Krzemienicy, firmy, która powstała poprzez założenie spółki joint-venture z niemiecką firmą Böllhoff, potentatem na rynku europejskim w technikach łączenia. Zdobył doświadczenie w zarządzaniu jako: Kierownik Produkcji w WSK „PZL-Rzeszów” (1979-1986), Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Obrotu Towarowego w ŁFŚ (1986-1991), Członek Zarządu w Bimex Sp. z o.o. w Lipnie (1991-1994). Współzałożył i społecznie pracował jako: Członek Zarządu MKS w Łańcucie (1995-2008), Prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie (2001-2005), Prezes Kongregacji Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej (1998-2003), wydawca „Gazety Łańcuckiej”. Przedsiębiorca, który rozwijając swoje przedsiębiorstwo pamięta o pracownikach i wspiera potrzebujących.

opracował Robert Kochman

Józef Bosak

XIII edycja - 27.09.2014 r.

Józef Bosak ur. 13.07.1935 r. w Budach Łańcuckich. Skrzypek, kultywujący zanikające nurty ludowego grania na skrzypcach, członek kapel ludowych „Budzianie” w Budach Łańcuckich i „Grodziszczoki” w Grodzisku Dolnym. W związku z pracą w Fabryce Sukna w Rakszawie zaangażował się też w kapelę ludową, Orkiestrę Dętą „Zgoda” i Zespół Śpiewaczy „Brzeziny”. Grał też w Orkiestrze Dętej w Białobrzegach. Był muzyczną podporą grupy obrzędowej „Dolany” z Żołyni, z którą wystawił: „Wesele Żołyńskie”, „Staropolską wigilię”, „Darcie pierza”, „Kolędy z rajem i Herodem”. Przez siedem dekad wspiera inicjatywy kulturalne i muzyczne związane z ludowym folklorem. 

opracował Robert Kochman

Edward Krauz

XII edycja - 28.09.2013 r.

Edward Krauz ur. 20.03.1948 r. w Markowej. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Pracownik Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Rzeszowie Oddział w Łańcucie (1973-1998), Wójt Gminy Markowa (1990-1998), Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie (1999-2013), który pozyskał środki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej, przeprowadzenie termomodernizacji budynków powiatowych szkół i założenie solarów na Bursie Szkolnej w Łańcucie. Współorganizator pokazów tradycyjnego jadła i lokalnych wyrobów kulinarnych trzykrotnie prezentowanych w Łańcucie. Inicjator i główny organizator kilkudziesięciu Powiatowych Rajdów Rowerowych oraz Powiatowych Pielgrzymek Rowerowych z Łańcuta na Jasną Górę. Swoją pasję jazdy na rowerze i zdrowy styl życia zaszczepił wśród wielu setek uczestników rowerowych wypraw.

opracował Robert Kochman

Roman Skomra

XI edycja - 29.09.2012 r.

Roman Skomra ur. 12.11.1941 r. w Soninie. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Zaangażowany w życie lokalnej społeczności jako samorządowiec, działacz kultury, sportu, założyciel i reżyser Zespołu Ludowego „Sonina”. Autor wielu scenariuszy i tekstów scenicznych („Wesele Sonińskie”, „Poprawiny”, „Widowisko Jasełkowe”, „Misterium Męki Pańskiej”, „Sobótki Sonińskie”), a także widowisk obrzędowych, dożynkowych itp. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień m.in.: I miejsce na Festiwalu w Węgrowie. W latach młodości czynny zawodnik i działacz LZS „Sawa” w Soninie. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Bezpieczny Przejazd” na rzecz przebudowy obwodnicy miasta Łańcuta.

opracował Robert Kochman

Zofia Turosz

X edycja – 29.09.2011 r.

Zofia Turosz ur. 27.07.1938 r. w Żołyni. Absolwentka Technikum Włókienniczego w Rakszawie. Emerytowany pracownik Spółdzielni Rzemiosła Artystycznego CePeLiA w Leżajsku. Znana na świecie biegaczka długodystansowa, amatorka, wielokrotna zdobywczyni tytułów mistrzowskich w Polsce, Europie i USA. Uczestniczyła m.in. w zawodach w Perpignom, w Poznaniu (uzyskała najlepszy wynik na świecie w kategorii kobiet przebiegając 210 km i 50 m), w Malmoe, w Hartford, w Bostonie i w Nowym Jorku. Ogółem w całej karierze zdobyła 208 medali i około 200 pucharów. Biegała w różnych zawodach całe życie, a szczególnie liczne sukcesy odnosi jako biegająca emerytka (lipiec 2010 r. – srebro na 10 km i brąz na 5 km w Mistrzostwach Europy Weteranów na Węgrzech). Chociaż obiegła więcej niż dwukrotnie kulę ziemską, nie ma zamiaru wycofywać się ze swojego hobby.

opracował Robert Kochman

ks. prałat Władysław Kenar

IX edycja – 29.09.2010 r.

ks. prałat Władysław Kenar ur. 25.04.1937 r. w Iwoniczu. Absolwent WSD w Przemyślu (1955-1961), otrzymał święcenia kapłańskie 18.06.1961 r. Wikariusz w parafiach: Humniska (1961-63), Brzozów (1963-65), Sanok (1965-66), Jarosław (1967-1970), Łańcut (1970-73). Proboszcz parafii Nisko-Malce (1973-1984), gdzie wybudował kościół MB Królowej Polski. Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Łańcucie (1984-2010). Doprowadził do koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej, koronami poświęconymi przez Jana Pawła II (1992). Odnowił zabytkowy kościół farny i zainicjował budowę trzech innych świątyń. Pełnił funkcje członka Rady Duszpasterskiej, dziekana i archiprezbitera łańcuckiego. Założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Łańcucie, wspierał działalność świetlicy dla dzieci i klubu dla młodzieży „Wzrastanie”. Honorowy Obywatel Miasta Łańcuta.

opracował Robert Kochman

 

Zygmunt Kluz

VIII edycja – 29.09.2009 r.

Zygmunt Kluz ur. 18.08.1942 r. w Krzemienicy. Absolwent AWF w Krakowie. Emerytowany nauczyciel i wychowawca, były dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy. Działa społecznie w Radzie Sołeckiej, OSP, KGW, LKS, był radnym Rady Gminy Czarna. Kierował Zespołem Regionalnym „Wesele Krzemienickie”. Przewodniczący komitetów społecznych, m.in. Obchodów 650-lecia Krzemienicy. W 1990 r. założył Teatr Dramatyczny w Krzemienicy, którego jest kierownikiem, aktorem, scenarzystą i reżyserem 75 premier. Autor i współautor książek o tematyce lokalnej: „Okruchy historii, czyli sto lat kultury i teatru w Krzemienicy” (2006), „Tożsamość i historia, obiekty sakralne jako bogactwo duchowe i kulturowe mieszkańców Krzemienicy” (wspólnie z Janem Cibą, 2007), „Krzemienica, trochę historii i czasy współczesne” (2009), „Julii Turzyńskiej w hołdzie” (2015).

opracował Robert Kochman

 

Mieczysław Nycz

VII edycja - 29.09.2008 r.

Mieczysław Nycz ur. 16.12.1926 r. w Wysokiej. W 1947 r. rozpoczął służbę wojskową w marynarce wojennej w Ustce. Po jej ukończeniu pracował w Kołobrzegu na kutrze rybackim, by po dwóch nieudanych próbach, razem z 4 kolegami, uciec do Szwecji 27.06.1951. Funkcjonariusze UB byli już na jego tropie i groziło mu aresztowanie. Przez całe życie angażował się w pracę na rzecz wolnej Polski. Od lat 70-tych XX w. organizował pomoc humanitarną, by w grudniu 1981 r. założyć i przewodniczyć „Komitetowi Solidarności dla Polski”. W Szwecji pracował w zakładzie maszyn rolniczych w Landskoronie, fabryce samochodów Scania Vabis w Södertälje. Organizował zbiórki z pomocą humanitarną, wysyłał paczki internowanym i więzionym działaczom „Solidarności”. W sumie wysłał do Polski 120 TIRów z pomocą rzeczową dla szpitali, DPS, szkół i osób niepełnosprawnych.

opracował Robert Kochman

Bogdan Dudek

VI edycja - 29.09.2007 r.

Bogdan Dudek ur. 22.04.1951 r. w Łańcucie. Absolwent AWF w Krakowie i I LO w Łańcucie, gdzie przez wiele lat jako nauczyciel WF osiągał sukcesy sportowe w pracy z młodzieżą na skalę ogólnopolską. W 1976 r. założył Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, z którym jako trener piłki siatkowej dziewcząt osiągał największe sukcesy. Zdobywał wiele tytułów mistrzowskich w rozgrywkach młodzieżowych woj. podkarpackiego i tytuł Mistrza Polski Kadetek (1999), dwa tytuły Wicemistrza Polski w kat. młodziczek i kadetek (2002). W latach 2004-2007 jego podopieczne reprezentowały Łańcut w rozgrywkach I ligi krajowej i wielokrotnie brały udział w finałach centralnych. W 2002 otrzymał tytuł Trenera Roku na Podkarpaciu.

opracował Robert Kochman

 

Jan Bury

V edycja – 1.10.2006 r.

Jan Bury ur. 20.02.1942 r. ur. w Bachrynesztyn w Rumunii zam. w Markowej. Studia inż. melioracji i budownictwa wodnego we Wrocławiu, podyplomowe na AP w Częstochowie (praktyczne aspekty integracji z UE oraz organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej). Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” (1994-2012), która swoją opieką obejmowała ponad 400 podopiecznych w placówkach na terenie Podkarpacia, z czego dwie w Łańcucie. Społecznie dyrektor Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej. Od 2013 r. Prezes Zarządu Fundacji „Semper Fidelis” na rzecz Archidiecezji Lwowskiej. Poseł na Sejm RP z listy PiS (2007-2011). Wolontariusz, który wiele lat życia poświęcił pomagając ludziom skrzywdzonym przez los i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

opracował Robert Kochman

Barbara Salicka

IV edycja – 2.10.2005 r.

Barbara Salicka ur. 28.12.1935 r. w Przemyślu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Przewodnik po Muzeum-Zamek w Łańcucie (1970-2005). Współzałożycielka i wolontariusz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie, w Zarządzie od 1990 r., Skarbnik (1990-1994), Prezes Zarządu (1994-2002). Od 1990 r. pełni wielogodzinne dyżury w Kuchni Albertyńskiej, zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących i bezdomnych, m.in. przyczyniła się do powstania Grupy Trzeźwościowej dla bezdomnych korzystających z jadłodajni, z których 37 przystąpiło do krucjaty. Organizowała wigilie, śniadania wielkanocne, kwesty, pielgrzymki i turystyczne wyjazdy integracyjne dla podopiecznych i członków koła. Przy parafii farnej w Łańcucie członek Rady Duszpasterskiej i Grupy Modlitewnej.

opracował Robert Kochman

Franciszek Frączek

III edycja – 26.09.2004 r.

Franciszek Frączek „Słońcesław” ur. 25.01.1908 r. w Żołyni, zm. 4.07.2006 r. w Krzemienicy. Artysta, malarz i rysownik. Przez rok studiował w ASP w Krakowie i kontynuował w „Twórcowni Szukalskiego”. Od 1930 r. związany z grupą artystyczną „Szczep Rogate Serce”. Inspirację twórczą czerpał z kultury i tradycji ludowej. Założył grupę „Ziemia”, skupiającą młodych artystów, dla których był autorytetem. Wystawy indywidualne i zbiorowe w takich miastach jak: Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lublin oraz Nowy Jork, Lwów, Wilno, Chicago, Paryż. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. W latach II wojny światowej angażował się w tajne nauczanie i współpracował z AK, BCh. Wydał dwa zbiory legend z okolic Łańcuta.

opracował Robert Kochman

Władysława Prucnal

II edycja – 28.09.2003 r.

Władysława Prucnal ur. 23.12.1935 r. w Medyni Głogowskiej. Ceniona w kraju i za granicą artystka rzeźbiarka, propagatorka kultury ludowej. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień w konkursach. W jej rzeźbach ceramicznych stale powtarzającym się motywem jest praca związana z życiem wsi. Jej prace można spotkać w galeriach USA, Australii, Austrii, Japonii, Włoch. Są też obecne w muzeach krajowych. Przez kilkanaście lat prowadziła Ognisko Plastyczne przy Szkole Podstawowej w Medyni Głogowskiej. Wspólnie z dziećmi jeździła na kiermasze sztuki ludowej. Jej prace można zobaczyć w miejscowym kościele, w kapliczkach i domowej galerii. Pisze wiersze, których główną tematyką jest przywiązanie do rodzinnej ziemi i ojczyzny.

opracował Robert Kochman

Felicjan Dzierżanowski

I edycja – 29.09.2002 r.

Felicjan Dzierżanowski ur. 1.04.1914 r. w Zielonej woj. tarnopolskie, zm. 16.04.2007 r. w Łańcucie. Absolwent Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej. Członek ZWZ i AK, uczył matematyki w ramach tajnego nauczania. Od 1953 r. pracował w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. Był bardzo lubianym, cenionym pedagogiem i wychowawcą, metodykiem przedmiotów technicznych, recenzentem podręczników do nauki zawodu. Wielu uczniom zaszczepił pasję konstruowania latających modeli samolotów, zdobywał z nimi nagrody i wyróżnienia na konkursach krajowych i zagranicznych. Był osobą o wielkiej wrażliwości, autorytetem i wzorem nauczyciela. Od 2007 r. utworzone Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie nosi jego imię.

opracował Robert Kochman