38. Powiatowy Rajd Rowerowy

2019-09-14 09:00 - 2019-09-14 16:00

38. Powiatowy Rajd Rowerowy rozpocznie się 14 września 2019 r. o godz. 9.00 przy Zespole Szkół Techniczno Gospodarczych w Rakszawie. Przebiegać będzie północną stroną powiatu. Uczestnicy upamietnią 80-lecie wybuchu II wojny światowej.

PROGRAM:
9.00 – zbiórka uczestników na obiektach ZSTG w Rakszawie, pomnik rozstrzelanych, odprawa i start na trasę rajdu
10.30 – krótki odpoczynek przy Szkole Podstawowej w Węgliskach – pamiątki i eksponaty pochodzące z Izby Pamięci Tajnego Nauczania
11.30 – przejazd przez „Kąty Wydrzańskie” do Pomnika Partyzantów
12.30 – konkurs sprawnościowy na obiekcie LKS Start Brzóza Stadnicka
14:00 – przejazd przez Rynek w Żołyni do GOK-u – projekcja filmowa
15:00 – zakończenie Rajdu na obiekcie Koła Łowieckiego Kuropatwa Żołynia - Stanica, rozdanie nagród i dyplomów, gorący posiłek
➡️Uczestnictwo w formie imiennego wykazu z adresem i datą urodzenia prosimy zgłaszać głównie drogą mailową na adres srodowisko@powiatlancut.pl, bądź tel./fax 17 225 69 64, 607 309 010 (organizator) do dnia 12 września 2019 r.
➡️Opłatę z tytułu uczestnictwa 10 zł od osoby można uiścić podczas rejestracji (pok. Nr 4 I piętro, ul. Mickiewicza 8 – budynek D Starostwa Powiatowego w Łańcucie ) lub na starcie rajdu.
➡️Uczestnicy niepełnoletni mogą jechać pod opieką osoby dorosłej.
Uwaga! Długość trasy ok 45 km, w tym ok 1 km drogą żwirową. W przypadku niekorzystnej pogody rajd może zostać odwołany.
W związku z udziałem w 38. Powiatowym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w dniu 14.09.2019 r. oświadczam, że:
1) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek) na potrzeby organizacji powiatowego rajdu rowerowego, a także związanego z tym ubezpieczenia jako uczestnika - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO);
2) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swojego wizerunku w celach informacyjnych oraz promocji powiatu łańcuckiego poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz wewnętrznych organizatora.