Powiat łańcucki położony jest na terenie województwa podkarpackiego w tzw. pasie przyśpieszonego rozwoju, wzdłuż drogi krajowej nr 4 (trasa międzynarodowa E-40), a także autostrady A4 i magistrali kolejowej E-30. Jest to pasmo o znaczeniu europejskim, które obejmuje miasta: Dębica, Rzeszów, Łańcut, Jarosław i Przemyśl. Stolica powiatu (Miasto Łańcut) jest położona około 18 km od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa i około 70 km od przejścia granicznego w Korczowej. Położenie blisko głównych szlaków komunikacyjnych, w tym sieci TEN-T, daje warunki dogodne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na terenie powiatu łańcuckiego znajduje się wiele zabytków kultury oraz obiektów sakralnych. Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych jest kompleks parkowo – pałacowy Muzeum-Zamek w Łańcucie. Jest to arystokratyczna rezydencja słynąca ze znakomitych wnętrz mieszkalnych i niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Powiat łańcucki położony jest na skraju dwóch krain geograficznych, czego skutkiem jest różnorodne ukształtowanie terenu, dzięki czemu powiat posiada bogatą szatę roślinną i zwierzęcą. Na obszarze powiatu znajdują się również kąpieliska, łowiska, wyciąg orczykowy, korty tenisowe, stadniny koni, trasy rowerowe oraz szlaki turystyczne.

Na terenie powiatu zlokalizowane są szkoły ponadpodstawowych uczące w zakresie ogólnokształcącym jak i technicznym. Szeroka gama kształcenia technicznego sprzyja pozyskaniu dobrze wykształconych pracowników, którzy kształcili się w dobrze wyposażonych pracowniach, warsztatach czy laboratoriach. Obecnie kształci się w następujących zawodach:

Placówki oświatowe kształcące w kierunkach technicznych na terenie powiatu łańcuckiego

Placówki oświatowe

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie,

ul. Armii Krajowej 51, Łańcut

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kierowca - mechanik

TECHNIKUM:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik spawalnictwa
 • technik budownictwa
 • technik logistyk

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

ul. Podzwierzyniec 41, Łańcut

TECHNIKUM

 • technik mechanik
 • technik  programista
 • technik mechatronik
 • technik informatyk
 • technik mechanik lotniczy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (wojskowe/policyjne)

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie

ul. Farna 10, Łańcut

TECHNIKUM:

 • technik reklamy
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik usług fryzjerskich

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia:

fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf, krawiec, cieśla.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

ul. Armii Krajowej 51, Łańcut

Kształcenie praktyczne w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających CNC
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • technik mechanik lotniczy
 • technik budownictwa

Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, Rakszawa 325, Rakszawa

TECHNIKUM:

 • technik budownictwa
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

(Gimnazjum, Technikum)

Wysoka 49, Łańcut

 • technik usług kelnerskich
 • technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych, specjalizacja: dietetyk

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia:

 • kucharz
 • kelner

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie,

ul. Grunwaldzka 11, Łańcut

 • technik elektroniki i informatyki
 • higienistka
 • opiekunka środowiskowa
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta
 • asystent osoby
 • kierunek: technik masażysta
 • kierunek: opiekun medyczny
 • kierunek: technik ortopeda
 • kierunek: technik usług kosmetycznych

W ramach Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla niedostosowanych społecznie

Łańcut, ul. Grunwaldzka 10

 • ślusarz
 • kucharz małej gastronomii
Teren powiatu charakteryzuje się wysokim nasyceniem infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów, kanalizacji i sieci gazowych. Stan potwierdza poniższa tabela przedstawiająca  odsetek ogółu ludności korzystającej z wodociągów, kanalizacji oraz instalacji gazowej w powiecie łańcuckim w poszczególnych gminach.

Samorząd

Odsetek ogółu ludności korzystającej z instalacji

Wodociąg

Kanalizacja

Gaz

2020

2021

2020

2022

2020

2022

%

%

%

%

%

%

Powiat łańcucki

94,4

94,5

83,2

83,5

77,3

78,4

Łańcut (miasto)

99,99

99,9

92,6

92,8

96,5

96,7

Białobrzegi

90,9

91,1

88,0

88,2

74,3

75,7

Czarna

99,9

99,9

87,1

87,4

76,0

77,4

Łańcut (wieś)

92,6

92,7

90,9

91,0

83,3

84,4

Markowa

73,6

73,8

49,7

50,0

63,4

64,6

Rakszawa

95,9

96,0

59,8

60,8

51,2

53,4

Żołynia

99,1

99,1

78,6

79,0

55,9

57,4

Na terenie powiatu łańcuckiego, w gminie Łańcut, istnieje farma wiatraków składającą się z 19 wiatraków: ośmiu w miejscowości Kosina, trzech w Soninie i ośmiu w Wysokiej.

Bliskość położenia powiatu względem wojewódzkiego miasta Rzeszowa zwiększa atrakcyjność powiatu z uwagi na:

 · dostępność do rozbudowanej sieci transportu publicznego,

· większej możliwość pozyskiwanie funduszy na dalszy rozwój,

 · możliwości skorzystania z dużego zasobu pracowników,

· zwiększonego dostępu nowinek technicznym i technologicznych,

 · dostępu do lepszej jakości usług m.in. edukacyjnych, kulturalnych,

 · bliskiej lokalizacji rzeszowskiego węzła komunikacyjnego (lotnisko Jasionka, sąsiedztwo dróg itd.),

· szybkiego i nieograniczonego dostępu do instytucji otoczenia biznesowego i administracyjno - publicznych.

W mieście Łańcut znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Strefa Aktywności Gospodarczej.