Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej:  powiatlancut.pl

Data publikacji strony internetowej:. Data ostatniej dużej aktualizacji:  (dostosowanie serwisu do wymogów WCAG 2.1).

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niedostępne elementy i treści:
  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu
  • Pliki PDF zawierające skany dokumentów niemożliwe do automatycznego odczytania
  • Część linków nie posiada czytelnego tekstu (nazwy linku) 
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Koordynatora ds. Dostepnościw Powiecie Łańcuckim: Jadwiga Cwynar, mailowo - lub telefonicznie: 17 225 69 48 

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do tutejszego urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut

Budynek główny Starostw Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2,  wybudowany w II poł. XIX wieku. W budynku są trzy kondygnacje. Dwa wejścia, jedno od ulicy Adama Mickiewicza, drugie od strony dziedzińca. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. Możliwość użycia schodołazu. Budynek wyposażony w dzwonki umożliwiające wezwanie pomocy. Parking zapewnia miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami  
Budynek przy ul Piłsudskiego 9 a. wybudowany w latach 60 - tych  XX wieku. W budynku są trzy kondygnacje. Jedno  wejście od strony dzieńdzińca. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Brak windy. Możliwość użycia schodołazu.  
Budynek przy ul Mickiewicza 8. Wybudowany w latach 30 - tych  XX wieku. W budynku są dwie kondygnacje. Dwa  wejścia, jedno od ulicy Adama Mickiewicza, drugie od strony parkingu. Przy drugim wejściu podjazd dla osób niepełnosprawnych zapewniający dostęp do Biura Audytu i Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych. Brak windy. Możliwość użycia schodołazu.   Budynek wyposażony w dzwonki umożliwiające wezwanie pomocy.  
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.