XL sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

10-10-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 10 października 2018 r.w sprawie zwołania XL SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXL SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 1200 w Bursie Szkolnej – Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie, przy ul. Armii Krajowej 51 D.

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia logo Powiatu Łańcuckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015r. dotyczącej Statutu Powiatu Łańcuckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 8. Podsumowanie działalności Rady Powiatu Łańcuckiego i Zarządu Powiatu za okres V kadencji 2014 – 2018.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Wręczenie pamiątkowego symbolu „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”.
 14. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK