X sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

21-08-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie zwołania X SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

zwołujęX SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu łańcuckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Łańcucie, Leżajsku, Rzeszowie i Przeworsku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu łańcuckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Powiatem Saarpfalz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. – Statut Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN