Święto Niepodległości’ 2021

11-11-2021

  W 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości w Łańcucie, poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, delegacje samorządu Powiatu Łańcuckiego z przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Ubermanem, starostą łańcuckim Adamem Krzysztoniem, wicestarostą Barbarą Pilawą-Kraus, radnymi powiatu i pracownikami samorządowymi złożyli kwiaty w imieniu mieszkańców powiatu pod tablicą Smoleńską i tablicą 10 PSK, a także pod popiersiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W imieniu służb mundurowych wiązanki złożyli: insp. Marek Mendoń Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie i st. bryg. mgr inż. Bogusław Golenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Hołd bohaterom oddali przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji kombatanckich: Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Łańcucie i Koło 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta i pracownicy Muzeum-Zamek w Łańcucie. Młode pokolenie reprezentowali orlęta i strzelcy „Łańcuckiego Strzelca” Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego pod komendą Marcina Szylara, harcerzy z ZHR z 4 Łańcuckiej Drużyny Harcerzy „KARACENA” im. 10 Pułku Strzelców Konnych oraz 7. Łańcuckiej Drużyny Harcerek "PAPROĆ" oraz harcerze z Hufca ZHP „Łańcut”.

  Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta w kościele farnym w Łańcucie, której przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Garbacz. Uczestnicy uroczystości modlili się za Ojczyznę i w intencji tych, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległą Polskę. Ks. Jan Czenczek w homilii nawiązał do beatyfikowanego 12 września br. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski i jego społecznej nauki. Powiedział, że wolną Ojczyznę należy budować: po pierwsze na wartościach chrześcijańskich i zawierzeniu Opatrzności Bożej, po drugie należy budować jedność narodu, a nie dzielenie społeczeństwa, po trzecie na wychowaniu patriotycznym i religijnym młodego pokolenia. Podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy walczyli, poświęcili swoje życie dla Ojczyzny, jesteśmy im winni naszą wdzięczność.

  W południe 11 listopada 2021 r. w akcji „Niepodległa do hymnu” przed popiersiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego został odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej "Mazurek Dąbrowskiego".
  Na koniec starosta łańcucki Adam Krzysztoń podziękował pocztom sztandarowym i wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w łańcuckich uroczystościach oraz życzył, by dobrze przeżyć tegoroczne Święto Niepodległości.

  Po południu tego dnia odbył się koncert organowy "W hołdzie Rzeczpospolitej" w kościele w Łańcucie, gdzie Chór Łańcuckiej Fary wykonywał muzykę różnych epok. W Miejskim Domu Kultury w Łańcucie też koncertowały miejscowe zespoły artystyczne.

  Z okazji Narodowego Święta Niepodległości do starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia list okolicznościowy skierował Theophil Gallo Starosta Powiatu Saarpfalz w Niemczech, z którym to powiatem władze Powiatu Łańcuckiego podpisały ostatnio umowę o partnerskiej współpracy.
tekst i z
djęcia: Robert Kochman