Ruszyła przebudowa tzw. Obwodnicy Łańcuta

12-09-2019

  Firma Budimex S.A. rozpoczęła na początku września br. realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Jędrzechowice - Korczowa na odcinku Łańcut - Głuchów od km 613+767,30 - km 619+589,86 Obwodnica Łańcuta - zakres zmian założeń do optymalizacji”. Ta długo wyczekiwana inwestycja jest realizowana w formule „optymalizuj - projektuj - buduj”. Kierowcy na odcinku około 6 km mogą spodziewać się utrudnień związanych z robotami drogowymi. Trwają roboty związane z przekładaniem linii gazociągu oraz z wycinką drzew, które rosły w pasie drogowym planowanej rozbudowy DK-94. Trasa planowanej rozbudowy obejmuje istniejący użytkowany odcinek drogi przebiegający przez miasto Łańcut jako ulice Piłsudskiego (od Młyna), Armii Krajowej, Kościuszki oraz dalej przez wieś Głuchów, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenie prędkości jazdy.

  Po rozbudowie obwodnica będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy. Po obu stronach drogi powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania na ronda z drogami wojewódzkimi nr 877 Naklik - Łańcut - Szklary i nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Żurawica. Ronda będą również na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi w Łańcucie ul. 3 Maja, ul. Kościuszki oraz w Głuchowie nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów. Rondo przy drodze gminnej ul. Graniczna będzie miało zaplanowany wjazd do łącznika DK-94 z autostradą A-4.

  Koszt tej inwestycji wynosi około 116 mln zł, a jej zakończenie zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Zdjęcia i tekst Robert Kochman