Powiatowe inwestycje drogowe zakwalifikowane do dofinansowania

18-07-2019

Informujemy, że zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016-1+448,4 ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego w Łańcucie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546R Husów - Tarnawka (gr. powiatu) Hadle Szklarskie Etap II od km 4+430 do 8+396”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1513R na odcinkach km 1+360 - 2+286,50; km 3+145 - 3+233,50; km 4+092,36 - 4+785 działki nr 685, 714 m. Zalesie” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1513R na odcinkach km 0+009 - 1+064, km 1+064 - 1+360; km 2+286,50 - 3+100; 3+120 - 3+145; 3+233,50 - 4+092,36; 4+785 - 7+100 działki nr 432/1 Medynia Głogowska; 685, 714 Zalesie” zostały ujęte na liście zadań powiatowych mających na celu m.in. poprawę jakości życia mieszkańców. Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów.